ANBI Koningstheateracademie

Stichting Koningstheateracademie en haar (steun)stichting KTAproducties zijn beide zogenaamde ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. Als een ANBI een culturele instelling is (en dat zijn Koningstheateracademie en KTAproducties), kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Voor meer informatie: http://www.belastingdienst.nl/

Als ANBI moeten beide stichtingen aan een aantal verplichtingen voldoen, waaronder de publicatie van een aantal gegevens. Die gegevens kunt u op deze pagina vinden.

De ANBI-gegevens van de Koningstheateracademie vindt u hier onder.

De ANBI-gegevens van KTAproducties staan hier.

Koningstheateracademie

Naam De Koningstheateracademie is bij alle officiële instanties bekend als Stichting Koningstheater Akademie
Fiscaal nummer 8111.92.635
KvK-nummer 41091893
(Post)adres De Koningstheateracademie5211 TX ‘s- Hertogenbosch
T (073)6144313
M (06) 30174698
Email directie@koningstheateracademie.nl
Info http://www.koningstheateracademie.nl/
Bestuurssamenstelling Voorzitter: dhr. M.J.M. Vermeulen
Secretaris: dhr. M.P.G. Wolbert
Penningmeester: dhr. N.T.I. Prevoo
Directeur: mevr. A.A.W.M. Uitde Haag

 

Omschrijving opleiding:

Stichting Koningstheateracademie verzorgt de deeltijd opleiding tot Cabaretier, de vooropleiding Cabaret (voor jongeren vanaf 16 jaar) en het voorbereidend jaar (één-jarige vooropleiding voor de Bachelor of Cabaret).

Stichting Koningstheateracademie verzorgt ook de Bachelor of Cabaret, de vier-jarige HBO-geaccrediteerde opleiding tot Cabaretier. Zij doet dit in opdracht van Stichting Avans+. De Bachelor of Cabaret (Crohonummer 30030) valt onder de verantwoordelijkheid van dhr. C. Toebosch, directeur van Avans+.

Voor het financieel jaarverslag en het beleidsplan verzoeken we u om ons een mailtje te sturen.

De doelstellingen van Stichting Koningstheateracademie staan vermeld in ons financieel jaarverslag.

Het beloningsbeleid van de docenten valt voor alle docenten die de HBO-opleiding verzorgen onder de verantwoordelijkheid van Avans+.

Bij Stichting Koningstheaterakademie is alleen mevr. A.A.W.M. Uitde Haag in vaste dienst, zie: financieel jaarverslag 2012/ 2013. Zij is door Avans+ gedetacheerd om de HBO- Bachelor of Cabaret te leiden. Mevr. A.A.W.M. Uitde Haag valt voor de HBO-opleiding juridisch onder de verantwoordelijkheid van dhr. C. Toebosch, directeur van Avans+. Voor alle andere opleidingen is zij in dienst van stichting Koningstheaterakademie.

Het accreditatierapport van de Bachelor of Cabaret zie: Accreditatierapport

De Onderwijsexamenregeling en het kwaliteitsbewaking systeem zijn te vinden in de studiehandleiding en de Onderwijs- en examenregeling.

Haal talent in huis!

Meld je aan voor de Lammerentour en haal 3 cabaretiers in huis. Gratis!
Lees verder

Ervaring opdoen tijdens je studie

Uniek aan de KTA is dat je al tijdens je studie de mogelijkheid hebt om een deel van je collegegeld terug te verdienen. Je bent als cabaretier immers niet alleen kunstenaar, maar ook ondernemer!
Lees verder

BACHELOR OF CABARET

KTA biedt de eerste en enige officiële HBO-opleiding aan tot cabaretier in Nederland. De Bachelor of Cabaret is een vierjarige voltijd opleiding.
Lees verder