Wie zoeken we?

Wij zoeken jonge helden. Dwarse denkers. Die vragen durven te stellen. Aan zichzelf en aan de wereld om hen heen. Die met humor de wereld te lijf gaan. Fijngevoelige poëten, muzikanten en theatermakers die wat te zeggen hebben over de wereld. Omdat het er toe doet. Omdat de ander er toe doet. En omdat ze niet anders kunnen.

Deze jonge helden willen we ambachtelijk, inhoudelijk, theatraal en zakelijk trainen, zodat ze van hun eigenzinnigheid hun beroep kunnen maken. Tot in lengte van jaren.

Wat is cabaret?

Cabaret is een paraplubegrip. Een cabaretier bedient zich van drie kern-ambachten: Schrijven, zingen en acteren. Niet elke cabaretier beheerst elk kern-ambacht. Sterker nog, veel cabaretiers zijn met name gespecialiseerd in één van die ambachten. Zo zijn Hans Dorrestijn en Katinka Polderman bovenal schrijvers. Maarten van Roozendaal en Elke Vierveijzer zijn vooral zangers. En Theo Maassen en Jochen Otten maken met name gebruik van hun specialiteit in acteren. Vanuit dat specialisme maken zij een voorstelling die van hun eigen verhaal een universeel verhaal maakt.
Met humor.
Maar dat hadden we al gezegd.

Cabaret is één van de ‘kleine kunsten’. Andere onderdelen daarvan zijn musical en muziektheater, De Koningstheateracademie is gespecialiseerd in de kleinkunst-vorm ‘cabaret’.

Meer weten over hoe de Koningstheateracademie te werk gaat? Lees het hier!

Wie zoeken we?

Haal talent in huis!

Meld je aan voor de Lammerentour en haal 3 cabaretiers in huis. Gratis!
Lees verder

Ervaring opdoen tijdens je studie

Uniek aan de KTA is dat je al tijdens je studie de mogelijkheid hebt om een deel van je collegegeld terug te verdienen. Je bent als cabaretier immers niet alleen kunstenaar, maar ook ondernemer!
Lees verder

BACHELOR OF CABARET

KTA biedt de eerste en enige officiële HBO-opleiding aan tot cabaretier in Nederland. De Bachelor of Cabaret is een vierjarige voltijd opleiding.
Lees verder