Audities

Let op: De Bachelor of Cabaret wordt vanaf komend studiejaar (2022-2023) aangeboden als opleiding van Avans Hogeschool. Dat betekent dat je, om je definitief aan te melden, je moet aanmelden via studielink. Dit is echter nog niet mogelijk, omdat de formele administratie van de overdracht van de opleiding naar Avans Hogeschool nog niet is afgerond.

Officieel is de deadline voor aanmelden in studielink 1 mei. Uiteraard wordt hier om bovenstaande reden van afgeweken. Zodra het mogelijk is om je aan te melden via studielink ontvang je daarvan bericht van ons.

Audities 2022-2023

Om toegelaten te worden tot de Koningstheateracademie moet je auditie doen. Voor seizoen 2022-2023 zijn de audities op 28 mei, de tweede ronde is op 04 & 05 juni 2022! Let op: tijdens de tweede ronde volg je twee dagen lang workshops van de belangrijkste vakken. Je dient deze twee dagen vrij te houden en aanwezig te zijn.

Je kunt je aanmelden door het auditieformulier in PDF of in Word format te downloaden, het ingevuld aan ons te mailen (secretariaat@koningstheateracademie.nl) en het auditiebedrag aan ons over te maken. Je vindt de benodigde betaalgegevens op het auditieformulier.

De uiterlijke inleverdatum van het auditieformulier is 15 mei 2022.

Wat houdt auditie doen in?

Wil je aangenomen worden op deze opleiding (voltijd, voorbereidend jaar & Playground-varianten), dan moet je deelnemen aan een auditie. De auditie bestaat uit twee rondes. De eerste én tweede ronde zijn fysiek op de academie.

Die eerste ronde (28 mei) bestaat uit:

  • Een Nederlandstalig lied. Let op de muzikale begeleiding. Wie zichzelf niet begeleidt of laat begeleiden of a capella zingt, kan gebruik maken van een karaokeband; ‘meezingen’ op een bestaande uitvoering is natuurlijk niet toegestaan.
  • Een zelfbedachte mini-theatervoorstelling van maximaal vijf minuten, bestaande uit louter eigen gezongen en/of gesproken repertoire. Je presenteert dit materiaal als afgerond geheel.

Mocht je een eigen lied willen zingen, dan kan dit als onderdeel van je 5 minuten eigen materiaal. Hierna zing je dus ook nog een Nederlandstalig lied.

Op grond van de eerste auditieronde worden de auditanten geselecteerd die doorgaan naar de tweede auditieronde. Dit communiceren wij in de week van 30 mei 2022. Houd de data van de tweede ronde (04 en 05 juni) dus vrij in je agenda, en zorg dat je beide dagen beschikbaar bent.

Tijdens deze tweede auditieronde bereid je opnieuw een Nederlandstalig lied voor en voer je wederom een zelfbedachte mini theatervoorstelling van maximaal vijf minuten op. Daarnaast volg je lessen in de hoofdvakken van de opleiding en verschillende improvisatieopdrachten.

Na de tweede auditieronde kun je worden toegelaten tot de voltijdopleiding, het voorbereidend jaar of de Playground-varianten.

Wat zoeken we?

Wij zoeken:

  • Dwarse denkers, oorspronkelijke denkers
  • Met een groot rechtvaardigheidsgevoel
  • Met zelfkennis en met humor
  • Jonge helden die vragen durven te stellen, aan zichzelf en aan de wereld om hen heen
  • Fijngevoelige poëten, muzikanten en theatermakers die wat te zeggen hebben over de wereld omdat het er toe doet, omdat de ander er toe doet

De Koningstheateracademie levert jonge cabaretiers af die authentiek en eigenzinnig zijn in vorm en inhoud.

Wij zoeken studenten waarin wij de potentie zien om in vier jaar tijd uit te groeien tot cabaretiers die op een eigen en oorspronkelijke manier in woord, beeld en muziek kunnen vertellen wat ze te zeggen hebben, en die dit op geen andere plek kunnen doen dan in het theater.

Kosten voor auditie 

Wij zijn ons ervan bewust dat andere kunstvakopleidingen geen kosten doorberekenen voor audities, dat komt omdat andere hogescholen worden bekostigd door de overheid. Dat is bij ons op dit moment nog niet het geval. Dat gebeurt per 01 september 2022. Tot die tijd zijn wij nog privaat gefinancierd. Dat betekent dat wij dit jaar helaas nog kosten moeten rekenen voor de auditie, voor het inhuren van beoordelaars en docenten.

Voor de eerste ronde vragen wij een bijdrage van €50,00. Mocht je door zijn en ook aan de tweede ronde deelnemen (twee dagen) vragen we je nog een extra bedrag á €100,00 te betalen. In totaal betaal je, indien je alle auditierondes volgt, dus €150,00. Alle betaalgegevens staan op het aanmeldformulier.

collage_presentaties4

Waarop word je beoordeeld? 

Ben je een cabaretier?
De opleiding is specifiek gericht op het genre cabaret. Toch is dat ook weer een paraplubegrip voor schrijvers, zangers en acteurs die bewust kiezen voor het genre cabaret vanuit deze expertises. We willen dus te weten komen wat voor maker jij bent en waar je expertises liggen.

Hoe zit het met stem en lichaam?
Stem en lichaam zijn essentiële onderdelen van je performance. We willen weten in hoeverre stem en lichaam te ontwikkelen/ontwikkeld zijn, en of ze verder ontwikkelbaar zijn.

Hoe staat het met je motivatie?
Een cabaretier werkt vanuit een persoonlijk noodzaak om zijn/haar visie op mens en maatschappij kenbaar te maken. Wat drijft je/waarover moet je spreken? Dat zijn de vragen waarop we antwoord willen krijgen.

Hoe denk je over mens en maatschappij?
De cabaretier werkt vanuit zijn persoonlijke noodzaak en zet zijn eigen leven/verhalen in om zijn engagement kracht bij te zetten. In hoeverre ben jij in staat jouw particuliere fascinatie of jouw verhaal naar een hoger algemeen menselijk niveau te tillen? Ben je op de hoogte van actuele relevante ontwikkelingen in kunst, cultuur en maatschappij?

collage_presentaties2

Toelatingseisen

Voor toelating tot de voltijdopleiding dien je te beschikken over een HAVO-, VWO- of MBO-diploma. Een speciaal vakkenpakket is niet vereist.

Wanneer een student onvoldoende vooropleiding heeft, dient hij/zij een 21+toets te laten afnemen. Avans+ werkt hiervoor in de meeste gevallen samen met Talentcompaz. De student kan zich zelf bij deze instantie melden.

Haal talent in huis!

Meld je aan voor de Lammerentour en haal 3 cabaretiers in huis. Gratis!
Lees verder

Ervaring opdoen tijdens je studie

Uniek aan de KTA is dat je al tijdens je studie de mogelijkheid hebt om een deel van je collegegeld terug te verdienen. Je bent als cabaretier immers niet alleen kunstenaar, maar ook ondernemer!
Lees verder

BACHELOR OF CABARET

KTA biedt de eerste en enige officiële HBO-opleiding aan tot cabaretier in Nederland. De Bachelor of Cabaret is een vierjarige voltijd opleiding.
Lees verder

Youtube kanaal