Voorbereidend jaar

Het voorbereidend jaar is bedoeld voor aankomende studenten die nog te jong zijn of weinig ervaring als theatermaker hebben. Gedurende twintig lesweken worden deze studenten twee dagen in de week in een kleine groep begeleid in hun theatermaakpraktijk. Vakken als improvisatietechniek, schrijven, zang, compositie en theateratelier maken deze studenten bekend met het cabaretvak en het curriculum van de Koningstheateracademie.

Het vak theateratelier is een kernvak in het voorbereidend jaar. Tijdens dit vak worden de studenten bevraagd op hun fascinaties en irritaties en uitgedaagd in hun vormkracht. Vooral in dit kernvak is er veel ruimte voor het unieke talent van iedere student en voor ieders instroomniveau. Het theatermateriaal wordt twee keer per jaar getoond aan het publiek. Verder zijn studenten van het voorbereidend jaar welkom als toeschouwer bij diverse workshops en als deelnemer aan workshops in theatermaken en clownerie. Ook tijdens de werkweek en de introductiedagen worden de studenten uit het voorbereidend jaar opgenomen in de totale studentenpopulatie.

Het doel van het voorbereidend jaar is om aankomende studenten zo adequaat mogelijk voor te bereiden op een eventuele vervolgstudie aan de Koningstheateracademie of een andere kunstvakopleiding.

Tijdens het voorbereidende jaar worden de vorderingen nauwlettend gevolgd en besproken met de studenten. Talent kan je niet afdwingen, dus het tempo waarin het zich ontwikkelt kan sneller of trager verlopen dan verwacht en de richting waarin het talent zich ontwikkelt kan een andere zijn dan cabaret.

In het voorbereidende jaar wordt het talent met zorg en aandacht gevolgd en wordt de student met vakmanschap opgeleid.

De lessen van het Voorbereidend Jaar vinden gedurende 20 weken plaats op twee dagen in de week, waarvan de studenten van de vooropleiding en het voorbereidend jaar één dag gezamenlijk les hebben.

Een overzicht van de kosten (en de lesdagen) vind je hier.

Haal talent in huis!

Meld je aan voor de Lammerentour en haal 3 cabaretiers in huis. Gratis!
Lees verder

Ervaring opdoen tijdens je studie

Uniek aan de KTA is dat je al tijdens je studie de mogelijkheid hebt om een deel van je collegegeld terug te verdienen. Je bent als cabaretier immers niet alleen kunstenaar, maar ook ondernemer!
Lees verder

BACHELOR OF CABARET

KTA biedt de eerste en enige officiële HBO-opleiding aan tot cabaretier in Nederland. De Bachelor of Cabaret is een vierjarige voltijd opleiding.
Lees verder